Serviss

Liela uzmanība tiek pievērsta servisa kvalitātei, tehniskās apkalpošanas un atbalsta līmenim. Mūsdienu ofisa aprīkojums top uz jaunāko high-tech lēmumu bāzes, un tā apkalpošanai un remontam ir nepieciešams atbilstošs aprīkojums, sagatavoti speciālisti, tehniskā dokumentācija un krājumu daļa, operatīva noliktava.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas sekmē uzticību no klientiem – servisa speciālistu sagatavotības augsts profesionālais līmenis un servisa dienesta darba organizācija, kas ir atstrādāta ilgā periodā, sakot no 1994 gada. Klienti, kas pērk SIA CRC firmā jebkuru aprīkojumu vai pakalpojumu tai skaitā VDP, var būt pilnīgi mierīgi par viņa nepartrauktu funkcionēšanu. Servisa nodaļa nepārtraukti tiek pilnveidota un modernizēta. Tā ir ne tikai telpu, transporta, remonta aprīkojuma, tehniskās dokumentācijas un programmatūras esamība, bet arī speciālistu kvalifikācijas pastāvīga paaugstināšana un apmācība. Servisa inženieri ir beiguši apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, un ir ieguvuši sertifikātus par tiesībām apkalpot XEROX, SAMSUNG, LEXMARK biroja tehniku, tai skaitā veikt garantijas remontus, un Hewlett Packard drukas tehniku VDP projektos.

Kā oficiālam Xerox un HP pārstāvim, CRC sastāvā  ir īpaša, sertificēta struktūrdaļa vadīto drukas pakalpojumu (VDP) sniegšanai. Šī struktūrdaļa sastāv no divām vienībām – tehniskās apkalpošanas vienība un klientu apkalpošanas daļa, kuras rīcībā  ir “service desk” sistēma operatīvai informācijas aprites nodrošināsanai.